สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
อัตลักษณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  "รู้หน้าที่  มีน้ำใจ  ใส่ใจส่วนรวม"
หน่วยงานคุณธรรมปี2560
การประเมินITA ปี2560
การบริหารงานที่โปร่งใส
สถิติการเข้าใช้
 
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 6 คน  
  วันนี้ 133 คน  
  เดือนนี้ 634 คน  
  ปีนี้ 634 คน  
  ทั้งหมด 53889 คน  

 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 - 2556

 เรียน ผู้สนใจทุกท่าน 

ประชุมคณะทำงาน หน่วยงานคุณธรรมปี 2559 ประชุมคณะทำงาน หน่วยงานคุณธรรมปี 2559


(15-06-2559) อ่าน (189)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558 ครั้งที่1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558 ครั้งที่1
(08-08-2558) อ่าน (198)
แนวทางการคัดเลืกกประกวดเรียงความ  เรียน ผู้สนใจทุกท่านครับ  (02-05-2557) อ่าน (224)
แบบประเมินคนดีศรีสาธารณสุข เรียน ผู้สนใจทุกท่าน (02-05-2557) อ่าน (1454)
แนวทางการดำเนินงานชมรมจริยธรรมประจำปี 2556 เรียน ประธานชมรมในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และผู้สนใจทุกท่าน
(04-02-2556) อ่าน (361)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555 - 2559 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข  (29-01-2556) อ่าน (538)
มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ขอส่งหนังสือเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน มูลนิธีชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภฯ  ทอดถวาย ณ วัดหัวเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(04-12-2555) อ่าน (318)

 กิจกรรมต่างๆ


รวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดปี2558
  4 พฤศจิกายน 2558 นายโกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจีงหวัดสุรินทร์
ร่วมมอบสิ่งของ "รวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาด"  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 จุลสารชมรมจริยธรรม


จุลสารฉบับที่ 24  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (11-02-2556) อ่าน (359)
จุลสาร ฉบับที่ 23  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (11-02-2556) อ่าน (326)
จุลสารฉบับที่ 22  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (11-02-2556) อ่าน (311)
จุลสารฉบับที่ 21  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (372)
จุลสารฉบับที่ 20 เรียน ผู้สนใจ  (28-08-2555) อ่าน (360)
จุลสารฉบับที่ 19  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (375)
จุลสารฉบับที่ 18  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (360)
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่ 17  เรียน ผู้สนใจ  (28-08-2555) อ่าน (399)
จุลสารฉบับที่ 14  เรียน ผู้สนใจ  (28-08-2555) อ่าน (356)
จุลสารฉบับที่ 13  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (345)

 ร่วมด้วยช่วยกัน บทความดีๆ มีกำลังใจ


มองมุมกลับลับคมความคิด  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (20-12-2554) อ่าน (420)

 แผนปฎิบัติงานชมรมจริยธรรม จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม


จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (347)
จุลสารฉบับที่ 6  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (353)
จุลสารและวินัยคุณธรรมฉบับที่ 5  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (336)
จุลสารฉบับที่ 4  เรียน ผู้สนใจ  (28-08-2555) อ่าน (334)
จุลสารฉบับที่ 2   เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (324)

 มุมดาวน์โหลด


  ข้อคิดในการดำเนินชีวิต (31-08-2554) อ่าน (622)
  บทสวดมนต์ (19-08-2554) อ่าน (532)
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
พยากรณ์อากาศ
   
ราคาน้ำมัน
   
ราคาทองคำ
   
ผู้ดูแลระบบ
  เข้าสู่ระบบ  
ชมรมจริยธรรม  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels