สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
อัตลักษณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  "รู้หน้าที่  มีน้ำใจ  ใส่ใจส่วนรวม"
หน่วยงานคุณธรรมปี2560
การประเมินITA ปี2560
การบริหารงานที่โปร่งใส
สถิติการเข้าใช้
 
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 11 คน  
  วันนี้ 11 คน  
  เดือนนี้ 393 คน  
  ปีนี้ 2045 คน  
  ทั้งหมด 65437 คน  

 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 - 2556

 เรียน ผู้สนใจทุกท่าน 

ประชุมคณะทำงาน หน่วยงานคุณธรรมปี 2559 ประชุมคณะทำงาน หน่วยงานคุณธรรมปี 2559


(15-06-2559) อ่าน (314)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558 ครั้งที่1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558 ครั้งที่1
(08-08-2558) อ่าน (305)
แนวทางการคัดเลืกกประกวดเรียงความ  เรียน ผู้สนใจทุกท่านครับ  (02-05-2557) อ่าน (332)
แบบประเมินคนดีศรีสาธารณสุข เรียน ผู้สนใจทุกท่าน (02-05-2557) อ่าน (1555)
แนวทางการดำเนินงานชมรมจริยธรรมประจำปี 2556 เรียน ประธานชมรมในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และผู้สนใจทุกท่าน
(04-02-2556) อ่าน (488)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555 - 2559 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข  (29-01-2556) อ่าน (649)
มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ขอส่งหนังสือเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน มูลนิธีชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภฯ  ทอดถวาย ณ วัดหัวเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(04-12-2555) อ่าน (439)

 กิจกรรมต่างๆ


รวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดปี2558
  4 พฤศจิกายน 2558 นายโกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจีงหวัดสุรินทร์
ร่วมมอบสิ่งของ "รวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาด"  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 จุลสารชมรมจริยธรรม


จุลสารฉบับที่ 24  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (11-02-2556) อ่าน (454)
จุลสาร ฉบับที่ 23  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (11-02-2556) อ่าน (449)
จุลสารฉบับที่ 22  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (11-02-2556) อ่าน (436)
จุลสารฉบับที่ 21  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (479)
จุลสารฉบับที่ 20 เรียน ผู้สนใจ  (28-08-2555) อ่าน (484)
จุลสารฉบับที่ 19  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (475)
จุลสารฉบับที่ 18  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (459)
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่ 17  เรียน ผู้สนใจ  (28-08-2555) อ่าน (529)
จุลสารฉบับที่ 14  เรียน ผู้สนใจ  (28-08-2555) อ่าน (454)
จุลสารฉบับที่ 13  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (451)

 ร่วมด้วยช่วยกัน บทความดีๆ มีกำลังใจ


มองมุมกลับลับคมความคิด  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (20-12-2554) อ่าน (542)

 แผนปฎิบัติงานชมรมจริยธรรม จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม


จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (442)
จุลสารฉบับที่ 6  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (451)
จุลสารและวินัยคุณธรรมฉบับที่ 5  เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (438)
จุลสารฉบับที่ 4  เรียน ผู้สนใจ  (28-08-2555) อ่าน (437)
จุลสารฉบับที่ 2   เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  (28-08-2555) อ่าน (413)

 มุมดาวน์โหลด


  ข้อคิดในการดำเนินชีวิต (31-08-2554) อ่าน (725)
  บทสวดมนต์ (19-08-2554) อ่าน (679)