สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
อัตลักษณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  "รู้หน้าที่  มีน้ำใจ  ใส่ใจส่วนรวม"
หน่วยงานคุณธรรมปี2560
การประเมินITA ปี2560
การบริหารงานที่โปร่งใส
สถิติการเข้าใช้
 
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 23 คน  
  วันนี้ 24 คน  
  เดือนนี้ 406 คน  
  ปีนี้ 2058 คน  
  ทั้งหมด 65450 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ขอส่งหนังสือเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
วันที่ : (04-12-2555) จำนวนผู้อ่าน 440 คน
เอกสารแนบ :

 มูลนิธีชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภฯ  ทอดถวาย ณ วัดหัวเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพรวมกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานผ้าพระกฐินเพื่อทอดถวาย ณ วัดหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน