สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
อัตลักษณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  "รู้หน้าที่  มีน้ำใจ  ใส่ใจส่วนรวม"
หน่วยงานคุณธรรมปี2560
การประเมินITA ปี2560
การบริหารงานที่โปร่งใส
สถิติการเข้าใช้
 
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 8 คน  
  วันนี้ 16 คน  
  เดือนนี้ 570 คน  
  ปีนี้ 4351 คน  
  ทั้งหมด 57606 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ขอส่งหนังสือเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
วันที่ : (04-12-2555) จำนวนผู้อ่าน 363 คน
เอกสารแนบ :

 มูลนิธีชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภฯ  ทอดถวาย ณ วัดหัวเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพรวมกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานผ้าพระกฐินเพื่อทอดถวาย ณ วัดหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน