สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
อัตลักษณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  "รู้หน้าที่  มีน้ำใจ  ใส่ใจส่วนรวม"
หน่วยงานคุณธรรมปี2560
การประเมินITA ปี2560
การบริหารงานที่โปร่งใส
สถิติการเข้าใช้
 
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 8 คน  
  วันนี้ 33 คน  
  เดือนนี้ 587 คน  
  ปีนี้ 4368 คน  
  ทั้งหมด 57623 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : แบบประวัติข้าราชการพลเรือนผู้ถือปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วันที่ : (28-02-2557) จำนวนผู้อ่าน 288 คน
เอกสารแนบ :
1. XV57RRE.pdf

 เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อประกาศเกียรติคุณสดุดี เชิดชูและยกย่อง ข้าราชการที่มีค่านิยมที่จะประพฤติปฏิบัติตนสมกับความเป็นข้าราชการ ๓ ประเด็นหลักได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความกล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง ในงานวันคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี  ๒๕๕๗ ต่อไปนั้น  จึงขอเรียนเชิญข้าราชการกรอกแบบประวัติข้าราชการภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557