สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
อัตลักษณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  "รู้หน้าที่  มีน้ำใจ  ใส่ใจส่วนรวม"
หน่วยงานคุณธรรมปี2560
การประเมินITA ปี2560
การบริหารงานที่โปร่งใส
สถิติการเข้าใช้
 
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 18 คน  
  วันนี้ 18 คน  
  เดือนนี้ 400 คน  
  ปีนี้ 2052 คน  
  ทั้งหมด 65444 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : แบบประวัติข้าราชการพลเรือนผู้ถือปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วันที่ : (28-02-2557) จำนวนผู้อ่าน 351 คน
เอกสารแนบ :
1. XV57RRE.pdf

 เรียน ผู้สนใจทุกท่าน  ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อประกาศเกียรติคุณสดุดี เชิดชูและยกย่อง ข้าราชการที่มีค่านิยมที่จะประพฤติปฏิบัติตนสมกับความเป็นข้าราชการ ๓ ประเด็นหลักได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความกล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง ในงานวันคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี  ๒๕๕๗ ต่อไปนั้น  จึงขอเรียนเชิญข้าราชการกรอกแบบประวัติข้าราชการภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557