สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
อัตลักษณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  "รู้หน้าที่  มีน้ำใจ  ใส่ใจส่วนรวม"
หน่วยงานคุณธรรมปี2560
การประเมินITA ปี2560
การบริหารงานที่โปร่งใส
สถิติการเข้าใช้
 
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 14 คน  
  วันนี้ 14 คน  
  เดือนนี้ 396 คน  
  ปีนี้ 2048 คน  
  ทั้งหมด 65440 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระยาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 (17-11-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ประชุมคณะทำงาน หน่วยงานคุณธรรมปี 2559 (15-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558 ครั้งที่1 (08-08-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ประชุมชมรมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9 ปี 2557 (01-07-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
5 สักการะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (01-07-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
6 แบบประเมินหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (02-05-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
7 แนวทางการคัดเลืกกประกวดเรียงความ (02-05-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
8 แบบประเมินคนดีศรีสาธารณสุข (02-05-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
9 แบบประวัติข้าราชการพลเรือนผู้ถือปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (28-02-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
10 กฐินมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (15-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
11 กฐินกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (15-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงการค่ายเรียนรู้ (15-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
13 กฐินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (15-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
14 กฐินพระราชของกระทรวงยุติธรรม (15-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
15 กฐินพระราชทานวัดเบญจมบพิตร (08-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
16 กฐินพระธาตุวัดหลวง (08-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
17 กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช (08-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
18 กฐิน กรมศิลปากร (08-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
19 กฐินพระราชทาน กรมการศาสนา (08-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
20 ถาม - ตอบ การชลอการจ้างพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข (01-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
21 เจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ (15-07-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
22 เจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก (15-07-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ขอเชิญประชุมวิชาชีพสาธารณสุข (12-06-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
24 ผลสลากกาชาดประจำปี 2556 (27-05-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
25 แนวทางการดำเนินงานชมรมจริยธรรมประจำปี 2556 (04-02-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
26 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555 - 2559 (29-01-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
27 มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ขอส่งหนังสือเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน (04-12-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
28 ขอเชิญสนับสนุนและเยี่ยมชมงานอาชีพโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (04-12-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
29 สำนักส่งเสริมพุทธมงคลรัตน์ (04-12-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
30 จุลสารฉบับที่ 16 (28-08-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
31 ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (15-08-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
32 กฐินพระราชทานปี 2555 (14-08-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
33 นางสงกรานต์ ประจำปี 2555 (12-04-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
34 วันข้างไทย (08-03-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
35 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 - 2556 (24-01-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
36 ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฎบานเฉลิมพระเกียรติ (18-01-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
37 งานกฐินกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2554 (23-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
38 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปี 2554 (23-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
39 ร่วมทำบุญโดยเสด็จ (16-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
40 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม (16-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
41 ขอเชิญร่วมเป็จเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (16-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
42 ศาลปกครองขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐิน (16-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
43 ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โรงพยาบาลสุรินทร์ (14-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
44 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการพนักงาน ร่วมบริจาคเงิน (14-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
45 ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิงการกุศล (29-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
46 ประชาสัมพันธ์ พิธี่กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล (26-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554 (26-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
48 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ มหากุศล รอบ 48 ปี (26-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
49 แจ้งผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (11-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
50 ประชาสัมพันธ์บรรยายธรรมโรงพยาบาลสุรินทร์ (05-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
51 กฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554 (05-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
52 กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา (05-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
53 กำหนดการประชุมวิชาการ (26-07-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
54 ขอเชิญประชุมชมรมจริยธรรรมในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (12-07-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
1