สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
อัตลักษณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  "รู้หน้าที่  มีน้ำใจ  ใส่ใจส่วนรวม"
หน่วยงานคุณธรรมปี2560
การประเมินITA ปี2560
การบริหารงานที่โปร่งใส
สถิติการเข้าใช้
 
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 4 คน  
  วันนี้ 9 คน  
  เดือนนี้ 563 คน  
  ปีนี้ 4344 คน  
  ทั้งหมด 57599 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระยาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 (17-11-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ประชุมคณะทำงาน หน่วยงานคุณธรรมปี 2559 (15-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558 ครั้งที่1 (08-08-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ประชุมชมรมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9 ปี 2557 (01-07-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
5 สักการะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (01-07-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
6 แบบประเมินหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (02-05-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
7 แนวทางการคัดเลืกกประกวดเรียงความ (02-05-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
8 แบบประเมินคนดีศรีสาธารณสุข (02-05-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
9 แบบประวัติข้าราชการพลเรือนผู้ถือปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (28-02-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
10 กฐินมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (15-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
11 กฐินกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (15-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงการค่ายเรียนรู้ (15-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
13 กฐินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (15-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
14 กฐินพระราชของกระทรวงยุติธรรม (15-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
15 กฐินพระราชทานวัดเบญจมบพิตร (08-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
16 กฐินพระธาตุวัดหลวง (08-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
17 กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช (08-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
18 กฐิน กรมศิลปากร (08-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
19 กฐินพระราชทาน กรมการศาสนา (08-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
20 ถาม - ตอบ การชลอการจ้างพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข (01-10-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
21 เจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ (15-07-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
22 เจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก (15-07-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ขอเชิญประชุมวิชาชีพสาธารณสุข (12-06-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
24 ผลสลากกาชาดประจำปี 2556 (27-05-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
25 แนวทางการดำเนินงานชมรมจริยธรรมประจำปี 2556 (04-02-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
26 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555 - 2559 (29-01-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
27 มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ขอส่งหนังสือเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน (04-12-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
28 ขอเชิญสนับสนุนและเยี่ยมชมงานอาชีพโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (04-12-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
29 สำนักส่งเสริมพุทธมงคลรัตน์ (04-12-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
30 จุลสารฉบับที่ 16 (28-08-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
31 ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (15-08-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
32 กฐินพระราชทานปี 2555 (14-08-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
33 นางสงกรานต์ ประจำปี 2555 (12-04-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
34 วันข้างไทย (08-03-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
35 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 - 2556 (24-01-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
36 ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฎบานเฉลิมพระเกียรติ (18-01-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
37 งานกฐินกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2554 (23-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
38 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปี 2554 (23-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
39 ร่วมทำบุญโดยเสด็จ (16-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
40 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม (16-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
41 ขอเชิญร่วมเป็จเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (16-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
42 ศาลปกครองขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐิน (16-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
43 ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โรงพยาบาลสุรินทร์ (14-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
44 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการพนักงาน ร่วมบริจาคเงิน (14-09-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
45 ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิงการกุศล (29-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
46 ประชาสัมพันธ์ พิธี่กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล (26-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554 (26-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
48 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ มหากุศล รอบ 48 ปี (26-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
49 แจ้งผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (11-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
50 ประชาสัมพันธ์บรรยายธรรมโรงพยาบาลสุรินทร์ (05-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
51 กฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554 (05-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
52 กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา (05-08-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
53 กำหนดการประชุมวิชาการ (26-07-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
54 ขอเชิญประชุมชมรมจริยธรรรมในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (12-07-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
1