สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
อัตลักษณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  "รู้หน้าที่  มีน้ำใจ  ใส่ใจส่วนรวม"
หน่วยงานคุณธรรมปี2560
การประเมินITA ปี2560
การบริหารงานที่โปร่งใส
สถิติการเข้าใช้
 
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 23 คน  
  วันนี้ 33 คน  
  เดือนนี้ 415 คน  
  ปีนี้ 2067 คน  
  ทั้งหมด 65459 คน  
Untitled Document

ภาพกิจกรรม

ลำดับ ชื่อกิจกรรม
1 ทำบุญวันเกิด
2 ทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2554
3 ทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2554
4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
5 เสกน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2554
6 ห้าธันวา มหาราช
7 17 มกราคม พ่อขุนรามคำแหง
8 18 วันยุทธหัตถี พระนเรศวรมหาราช
9 ร่วมประชุมรณรงค์การอ่านหนังสือจังหวัดสุรินทร์
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานพุทธชยันตี
11 25 มกราคม ประชุมชมรมจริยกระทรวงสาธารณสุข
12 มอบโล่รางวัลคนดีศรีสาธารณสุขจังหวัดสุรนิทร์
13 โรงพยาบาลสุรินทร์ทอดกฐินเฉลิมพระเกียรติ
14 ห้าธันวามหาราช
15 การประชุมรับนโยบายด้านสาธารณสุข ประจำปี 2556
16 วันที่ 18 มกราคม วันกองทัพไทย
17 การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขเขต 14
18 18 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย
19 การประชุมรับนโยบายด้านสาธารณสุข ประจำปี 2556
20 การตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2556
21 งานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
22 สงกรานต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
23 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการสุรินทร์ เป็นผู้แทนงานสักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิมต้นแบบ า
24 การสวดมนต์ข้ามปี 2557
25 งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
26 ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
27 สักการะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
28 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558 ครั้งที่1
29 ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
30 รวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดปี2558